مازندراني به فارسي آوانگاري فارسي به مازندراني
اودنگ – چپار oodang chapaar از ابزار آبدنگ متصل به تیرآبدنگ که با هر چرخش ضربه ای به ...
میشگا گیرک mishgaa girak از انواع پرندگان شکاری شبیه به قرقی – باشه
خاک – به – سر – بویین Khaak be sar baviyen بیچاره شدن – ویرانه شدن
اهک ahak آهک
سر درکه sar darke از بالا به سمت پایین
خرما دشو Khermaa desho دوشاب حاصل از خرمای جنگلی
برجه bareje ۱بهره – سود – درآمد ۲اجاره بها – بهره ی مالکانه ی زمین ۳محرف ...
تخم مول toKhme mool نوعی ناسزا به معنی حرام زاده
مشمل هدائن mashmel hedaaen ۱چاپلوسی کردن ۲ادا و اطوار در آوردن
چش اسری chesh asri اشک
فرمایش هاکردن farmaayesh hekaarden ۱فرمودن – سخن گفتن ۲امر کردن
چارقت chaarghat روسری چهارگوشه
پهرا pehraa ۱پس فردا ۲در عباس آباد سه روز آینده
خوردیک Khoordik کوچولو
سر چله sar chelle ۱شاخه بزرگ درخت که از آن هیزم گیرند ۲شاخه ی بالایی درخت
اسب – شور asbe shoor ۱نوعی علف هرز بسیار تلخ ۲مکان شستن اسب
اته پنیکک atte penikak ۱به این کوچکی ۲یک ذره – مقدار کم
لنگ مین leng miyan میان دو پا
ادهوش adhoosh مدهوش
اقر ogher سمت – جهت
بنه وازی bene vaazi ۱هدیه ۲گاو و گوسفند بخشیده شده
بنه بیتن bene bayiten ۱ساکن شدن – اسکان یافتن ۲کلمه ی بنه به عنوان پسوند مکان ...
مسملک masmalek دستگیره – دست آویز
ته شه te she تو خودت – خودت
تل تاوینه هاکردن tal taavine haakerdan زندگی را بر کسی تلخ کردن
بنام bannaam بندام
مرز پسن marze pasen بلندی بوته ی شالی در شالی زار به اندازه ای که مرز را بپوشاند ...
کل هدائن kal hedaaen
سرد پلا sarde pelaa کته ی سرد
لدار ledaar از توابع بندپی بابل
کنجی چو تل konji chootel پشته ی درو شده ی کنجد که به شکلی خاص چیده شود
گد ننه gad nane مادر بزرگ پدری
ناشناس naashenaas نا آشنا – ناشناخته
پیرو piroo ۱سه روز دیگر ۲گونه ای سرو کوهی با نام علمی joonjeroos
آریم aarim روستایی از شهرستان ساری
کارنده kaarende ۱مردی که به کمک گاوآهن زمین را شخم زند ۲کسی که بذر می افشاند ...
کوره وان koore vaan کوره بان
چالو پل chaaloo pel از توابع دهستان قره طغان بهشهر
دپلاستن dapelaasten پلاسیدن
چنگ بویئن cheng baviyan ۱کز کردن ۲جمع شدن و بی حرکت شدن – فلج شدن
سر سام بییتن sar saam baitan ۱به سرد درد دچار شدن ۲گیج شدن
جونه مرد jevoone mard مرد جوان
دراز هکردن deraaz hakerdan کسی را بر روی زمین خواباندن به قصد زدن و تنبیه کردن
دار شیره daar shire صمغ درخت
پشت بییتن pesht bayiten ۱هواخواه جمع کردن ۲حمایت شدن از سوی فرزندان و خاندان از ...
ازب azeb ۱مجرد ۲پسر یا مرد بی زن
کین هنیشتن kin henishten عقب نشینی کردن در حرف یا عمل
زارم روzaarem rood درّه اي در منطقه هزارجريب بهشهر
ال اسبی ale esbi نام درختی جنگلی با نام علمی taonymeoo
میل بکشین mil bakesheyan میل کشیدن بر چشم به قصد آغشتن آن به سرمه

آمار سايت

mod_vvisit_counterامروز۵۲۴۷
mod_vvisit_counterديروز۷۷۵۴
mod_vvisit_counterاين هفته۲۵۷۱۷
mod_vvisit_counterاين ماه۱۸۲۹۷۹
mod_vvisit_counterجمع۱۴۳۹۴۸۶۵

نظر سنجي

ميزان آشنايي شما با زبان مازندراني